SON HABERLER
Anasayfa » İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi

GÖREV TANIMI

  1. İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatına ve genel iş güvenliği kurallarına uygun olarak Müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlarda çalışma ortamının gözetimini yapmak,
  2. İşyerinde yapılan çalışmaların sürdürülmesini sağlamak için yönetime tavsiyelerde bulunmak,
  3. İlgili yönetmelik hükümlerine uygun olarak müdürlüğümüz ve bağlı kuruluşlardaki çalışanların iş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarını hazırlamak ve yürütmek,
  4. İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden yapılması gereken periyodik bakım, kontrol ve ölçüm uygulamaların takibinin yapılmasını sağlamak,
  5. İşyerinde meydana gelebilecek iş kazaları ve meslek hastalıkları ile ilgili değerlendirme yapmak, bildirimlerde bulunmak, gerekli önleyici faaliyet planlarını hazırlamak ve uygulamaların takibini yapmak,
  6. Çalışanların periyodik sağlık muayenelerinin yapılmasını sağlamak ve kayıtlarını tutmak,
  7. İş Sağlığı ve Güvenliği uygulamalarının etkin yürütülebilmesi amacı ile diğer birimlerle işbirliği ve koordinasyonu sağlamak,
  8. İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili yıllık çalışma planını hazırlamak,
  9. Yukarıda belirtilen görevleri ilgili gerekli kayıtların tutulmasını sağlamak,
  10. İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatından doğan diğer yükümlülükler çerçevesinde çalışmalar yürütmek…

Powered by themekiller.com